6 Comentarios
dic 15, 2023Gustado por SerradelMontsec.cat

Una pregunta, s'on treus que el batlle d'Alós era del Pallars? Alguna referència? D'altra banda, en quin document has trobat que dit batlle va ser cap de quadrilla de Bernat al castell d'Abella? Gràcies!

Expand full comment